inskru
gift-close

กิจกรรม ยันต์กัน bully

0
0
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม ยันต์กัน bully

กิจกรรม ยันต์กัน bully เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่คิดค้นมาเพื่อ ต่อต้านการbully ในโรงเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดภัย สร้างบรรยกาศการเรียนรู้บทพื้นฐานของความเท่าเทียมหลากหลาย เพื่อเตรียมผู้เรียนให้เติบโตสู่สังคมภายนอกอย่างมีคุณภาพ

 1. เริ่มสร้างความสนใจผู้เรียน โดยการตั้งคำถามเช่น * นักเรียนเข้าใจความหมายของการ bully มากน้อยแค่ไหน* นักเรียนเคยตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือไม่
 2. เสริมแรงโดยการให้รับชมสื่อ เกี่ยวกับการต่อต้านการ bully ในโรงเรียน
 3. ให้นักเรียนศึกษายันต์รูปแบบต่างๆผ่านทางสื่อออนไลน์ พูดคุยสร้างความสนใจเช่น *ยันต์อาจมีไว้กันผีเเละเรื่องไม่ดี แต่วันนี้เราจะมาสร้างยันต์ กันbully กัน
 4. ในนักเรียนออกแบบยันต์กันbullyเป็นของตนเองตามจินตนาการ
 5. ครูนำยันต์ของนักเรียนแต่ละคนมาขยายความชื่นชม
 6. นักเรียนนำยันต์ติดลงสมุด และเขียนบรรยายความรู้สึกเพิ่มเติม....


ปล. ผมใช้จัดกิจกรรมในระดับประถม แต่สามารถปรับใช้ได้ในทุกระดับชั้นครับ....


ไฟล์ที่แบ่งปัน

  สังคมศึกษาแนะแนวเกมและกิจกรรมกิจกรรมในโรงเรียนทบทวนบทเรียนการจัดการชั้นเรียนเทคนิคการสอนเติมความรู้เนื้อหาสาระรายวิชาตัวช่วยครูSTEMProjectBasedLearningกิจกรรมเสริมประถมมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวะกศน.อุดมศึกษาทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  0
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  สังคมบายนัท
  โรงเรียน และห้องเรียนสถานทีจำลองสังคมภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนออกสู่โลกภายนอกอย่างมีคุณภาพ

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ