inskru
gift-close
donation-kid

อยู่กับ insKruไปนานนาน นะนะ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคน เพื่อให้พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนอยู่คู่ครูไทยไปนาน ๆ

เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการดูแลเว็บไซต์และ Communityที่มีคนหมุนเวียนกว่า 150,000 คน/เดือน เริ่มสูงเกินกำลังของเรา

เราจึงอยากขอแรงสนับสนุนจากทุกคนที่มองเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและครูไทย โดยเรามีของขวัญพิเศษที่มอบให้ตามระยะเวลาที่เลือกสนับสนุน

ขอบคุณที่มาร่วมสร้างพื้นที่นี้ให้เติบโตไปด้วยกันนะ

มาเป็นชาวอินส์กัน :)

undefined คน
smile
dotdotdotsmile

10k คน/ปี

NaNundefined คน
ตัวอย่างของขวัญที่คุณจะได้รับ