inskru
gift-close

การออกแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง

0
0
ภาพประกอบไอเดีย การออกแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียน

เราอาศัยอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งความรู้สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เวลาไม่นาน ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการมีความสุขกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนเปลี่ยนอาชีพ วิถีชีวิต แม้กระทั่งย้ายประเทศ การเรียนรู้ในวันนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคย เราอาศัยอยู่ในโลกที่มีข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน และความความไม่แน่นอน เราต้องการความสามารถ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการจัดการกับข้อมูลมหาศาลที่ต้องรับรู้และเผชิญกับมัน ทักษะทางสังคมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลกับคนอื่นอย่างหลากหลาย และความเชี่ยวชาญในการจัดการตนเองเพื่อนำแนวคิดต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ

การสอนในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ แต่บางครั้งก็มีความซับซ้อน หากเราต้องการที่จะสอนในฐานะครูเป็นผู้บรรยายแบบการสอนทางเดียว เราจะสร้างนักเรียนที่ไม่มีความคิดริเริ่มซึ่งไม่จำเป็นต้องสนใจเนื้อหาที่สอน แม้ว่าครูจะสามารถบรรยายสร้างความสนใจให้กับนักเรียนอย่างกระตือรือร้น สิ่งที่นักเรียนสัมผัสได้ก็คือการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะสร้างช่องว่างให้เกิดขึ้นระหว่างความต้องการในโรงเรียนกับความต้องการในชีวิตปัจจุบันรวมถึงอนาคต

งานที่มากมายในแต่ละวัน เราจึงลืมภาพที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างง่ายดาย : ทั้งนักเรียนและครูต้องการประสบความสำเร็จ นักเรียนต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ครูต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ความมุ่งหวังที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความซับซ้อนของการสอนในศตวรรษที่ 21 ค้นพบความงดงามของการสอนที่ซาบซึ้งโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือง่ายๆ สำหรับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางต้องอาศัยการทำงานและความพร้อมด้านดิจิทัลในระดับสูง แต่ในการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ และการทำงานร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เราก็จะร่วมกันสร้างผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จในห้องเรียนได้

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางคือ พันธมิตรของครู เมื่อครูคิดถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน เมื่อเราถามครูว่าอะไรทำให้ครูต้องนอนดึก จะพบว่าครูจะมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในทางปฏิบัติแสดงถึงการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นและให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น

         ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ครูต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วม เพราะนักเรียนที่มีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะทำข้อสอบได้ดีตรงตามมาตรฐานและมีโอกาสที่จะหนีเรียน เมื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางจะมีส่วนร่วมกับนักเรียน ปรับปรุงคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ และแสดงให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความรู้ที่มีอยู่และนำไปใช้ในอนาคต เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง ทุกสิ่งที่นักเรียนต้องการจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ไฟล์ที่แบ่งปัน

  ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาวิทยาการคำนวณสังคมศึกษาแนะแนวศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์สุขศึกษาและพลศึกษาคอมพิวเตอร์เกมและกิจกรรมกิจกรรมในโรงเรียนทบทวนบทเรียนการจัดการชั้นเรียนเทคนิคการสอนจิตตศึกษาProjectBasedLearningทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือทักษะการตระหนักรู้ในตนเองทักษะการสื่อสารผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  0
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  ครูเล็ก ณัฐวิญญ์
  เดิมเป็นครูฟิสิกส์โรงเรียนมัธยม ตอนนี้มาเป็นครูอบรมครู

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ