inskru
gift-close

ไอเดียภาษาไทย "วลีฮิตในโซเชียลสู่สำนวนไทย"

0
0
ภาพประกอบไอเดีย ไอเดียภาษาไทย "วลีฮิตในโซเชียลสู่สำนวนไทย"

กิจกรรม "วลีฮิตในโซเชียลสู่สำนวนไทย"

เป็นการตอบคำถามนักเรียนว่า เราเรียนสำนวนไปทำไม ?

นักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เพียง สำนวน ความหมาย หรือบริบท แต่อาจจะไม่เคยเชื่อมโยงสถานการณ์ว่า สำนวนนี้เข้ากลับสถานการณ์ในปัจจุบันของเราบ้างหรือเปล่า ?


ซึ่งการวิเคราะห์นักเรียนและระบบการศึกษาไทย เราควรสอนนักเรียนให้ทันยุคทันสมัยและสอดคล้องกับตัวชี้วัดอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมให้นักเรียนสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหามีม แคปชั่น ข้อความที่แพร่หลายหรือรู้จักทั่วกันในบนโลกออนไลน์ โดยนำมาเชื่อมโยงกับสำนวนไทย


ตัวอย่างคลิปการจัดการเรียนรู้

youtube.com/watch?v=VtBfGc0S0Zg

และมีการเผยแพร่สู่โลกออนไลน์

ไฟล์ที่แบ่งปัน

  ภาษาไทยกิจกรรมในโรงเรียนทบทวนบทเรียนการจัดการชั้นเรียนเทคนิคการสอนเติมความรู้เนื้อหาสาระรายวิชาใบงานสื่อทำมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีการสอนทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการร่วมมือทักษะการตระหนักรู้ในตนเองผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  0
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  avatar-frame
  แบ่งปันโดย
  insภาษาไม่น่าเบื่อเมื่อเรียนกับครูออม
  ชอบการสอนเป็นเกมและศึกษาเรื่องบอร์ดเกม

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ