inskru
gift-close

🌐สุดยอดไอเดียแห่งปี 2022 เรียนไปสร้างสังคม (Active Citizen)

0
0
ภาพประกอบไอเดีย 🌐สุดยอดไอเดียแห่งปี 2022 เรียนไปสร้างสังคม (Active Citizen)

“เรียนไปสร้างสังคม (Active Citizen)” เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียนแบบไหนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ส่งเสริมผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็นทางสังคม เช่น ความหลากหลาย ความเท่าเทียมทางเพศ ทรัพยาการธรรมชาติ ค่าจ้างค่าแรง การรู้เท่าทันสื่อ หรือเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับ SDG Goals เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้าใจมิติที่หลากหลายของสังคมไทยและบริบทของสังคมโลกอย่างแท้จริง

ตามไปดูไอเดียที่ Thai Civic Education ร่วมคัดเลือกมากัน

เจ้าของไอเดียมาแสดงตัวกันได้เต็มที่เลยน้า


🔎เลือก เพื่อ รอด โดย ครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล ทุกพื้นที่ ทุกช่วงเวลา มีราคาที่ต้องจ่าย แต่ราคานั้นเป็นธรรมสำหรับทุกคนหรือไม่

กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้คนในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อพิสูจน์คำพูดที่ว่า “เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกใช้ชีวิตได้” โดยแต่ละพื้นที่จะมีต้นทุนไม่เท่ากัน การเข้าถึงการศึกษา ไฟฟ้า ประปา/การเข้าถึงการรักษา เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด เมื่อเศรษฐกิจดี การลงทุนมาก การตัดสินใจของแต่ะคนล้วนแตกต่างกันไปตามเหรียญต้นทุนที่แต่ละคนมีอยู่ในมือ


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-NEsW-PNRzhDPGSXWz9J


🔥การแสดงบทบาทสมมติผ่านสถานการณ์เชื้อเพลิง โดยครูเอกนัฐ ประมูลชัย

ทบทวนบทเรียนด้วยการถกปัญหาพลังงาน ผ่านมุมมองของชาวประมงไปจนถึงรัฐมนตรี

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 3 โดยครูเอกนัฐใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมติเป็นนักข่าว ประชาชน นายทุนผู้ผลิตน้ำมัน ผู้ขายน้ำมัน องค์กรสิ่งแวดล้อม ชาวประมง รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ซึ่งแต่ละบทบาทจะมีเป้าหมาย มีข้อจำกัดของตัวเอง ให้ทุกฝ่ายมาถกกันในประเด็นการปรับขึ้น/ลงของราคาเชื้อเพลิง และสถานการณ์การรั่วไหลของน้ำมันและการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนไปก่อนหน้านี้ พร้อมกับพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ด้วย


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-NCBExwsUlk3nZaJefad


🌈PRIDE WEEK for kindergarten โดยครูนกยูง-ปานตา ปัสสา

สัปดาห์แห่งความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจตัวเรา เข้าใจคนอื่น ผ่านนิทานและกิจกรรมสุดสนุก

เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายของรูปร่างหน้าตาของผู้คน ผ่านหนังสือภาพและการจัดกิจกรรมในห้องเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ ให้นักเรียนค่อยๆ ตระหนักถึงความสวยงามของความแตกต่างกันในแต่ละคน ผ่านการเทียบสีผิวของแต่ละคน ลองวาดภาพตัวเองตามที่เห็นในกระจก วันต่อมาชวนนักเรียนทำความรู้จักการเดินขบวน Pride Month แล้วลองเลือกชุดเอง แต่งตัวเองในแบบที่ชอบ อีกวันเรียนรู้ผลลัพธ์ของการใช้คำพูดทำร้ายกัน ทบทวนเรื่องการยินยอมพร้อมใจในการแตะต้อง สัมผัสจุดต่างๆในร่างกาย ด้วยการให้นักเรียนทำแผนภาพว่าส่วนไหนบ้างที่ต้องไม่ยอมให้ใครมาจับ และปิดท้ายด้วยการอธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ได้มีแค่พ่อแม่แบบชายหญิง แต่ยังมีความเป็นไปได้อีกมากมาย


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-N4f7OgLzeumI82Dxik-


🏳️‍🌈โลกแห่ง (เพศ) เสรีภาพ โดยครูวีรยุทธ รุ่นมี

เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้การพูดคุยเรื่องความหลากหลายทางเพศในห้องเรียนเป็นเรื่องปกติ

ครูวีรยุทธออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนมุมมองที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศได้อย่างอิสระ ให้แต่ละคนเขียนความคิดของตัวเองลงในกระดาษ โดยไม่ต้องเขียนชื่อกำกับ จากนั้นอ่านความคิดเห็นทั้งหมดให้ทุกคนฟัง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้โต้แย้งประเด็นที่สงสัย ขยายความประเด็นที่สนใจ โดยไม่ชี้นำ ไม่ดูถูกความเห็นของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเคารพความเสมอภาคในการแสดงตัวตนของกันและกัน บนพื้นฐานการพูดคุยที่เปิดกว้าง


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-N3yqwW5f23zGj5b5FOf


🃏การ์ดเกม ปัญหาสังคมไทย โดยครูธนเทพ เทวเดช

ถกประเด็นสังคมได้สนุกกว่าเดิม ด้วยการ์ดที่ทำให้คุยได้ลึกถึงรากของปัญหาและหนทางแก้ไข

การ์ดเกมที่ออกแบบโดยครูธนเทพ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสอน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ระดับชั้น ปวช. ชวนนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ถกเถียงปัญหาแง่มุมต่าง ๆ ของสังคมไทย มองสภาพสังคมปัจจุบัน ผ่านการ์ดเกมที่มีปัญหา สาเหตุ และแนวทางป้องกันและแก้ไขมาให้เป็นเครื่องมือในการบอกเล่าความคิด มุมมองต่อสังคม หรือประสบการณ์ที่แต่ละคนได้พบเจอ


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-N-HhgTTi_kzpCR0Pn1I


🗺️ เด็กๆ คะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องสงคราม …โดยครูนกยูง-ปานตา ปัสสา

เชื่อมโยงหน่วยอาชีพน่ารู้ สู่สมรภูมิในโลกแห่งความเป็นจริง

เด็กอนุบาลก็เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ ครูนกยูงใช้หน่วยอาชีพน่ารู้ มาเล่าเรื่องของสงคราม ผ่านการให้นักเรียนทำความรู้จักอาชีพทหาร ให้นักเรียนได้ออกแรงฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทดสอบสมรรถภาพทางกายเหมือน ท.ทหารอดทน จากนั้นเรียนรู้การจับถืออาวุธอย่างปืนฉีดน้ำ แล้วจำลองสงครามปลอมๆ แบ่งกลุ่มกันแย่งสัญลักษณ์ของอีกฝ่ายให้ได้ ขณะที่นักเรียนกำลังวิ่งไล่ฉีดน้ำกันอย่างสนุกสุดขีด ครูนกยูงก็เปลี่ยนโปรแกรมพานักเรียนไปดูวิดีโอเหตุการณ์สงครามจริงๆ ที่ยูเครน ตามด้วยการอ่านนิทานภาพที่พูดถึงสงคราม ความขัดแย้งในรูปแบบที่เข้าใจง่าย จากนั้นชวนนักเรียนคุยถึงแง่มุมเกี่ยวกับสงครามปลอมๆ ที่แต่ละคนเผชิญมา เทียบกับสงครามจริงๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-Mx-VnaT1SfOK-8zMMtm


💥ชวนคิด ชวนคุย สังคมพหุวัฒนธรรม ครูสุภยศ สิริโชคดีกุล

สัมผัสความแตกต่างหลากหลาย ผ่านการเข้าใจคำนิยาม และสำรวจชุมชนผ่าน Google Map

ชวนนักเรียนทำความเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ "เชื้อชาติ (Race)" และ "กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายของผู้คนที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วโลก เช่น การทำร้ายชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา ข่าวเกี่ยวกับผู้ชนะรางวัลประกวดร้องเพลงที่เป็นคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง การเหยียดกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย สำรวจชุมชนจริงๆ ที่มีความหลากหลายผ่านการทัศนศึกษา (ทิพย์) บน Google Map


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-MyI0It1kRNXI-oDm_Mg


👨‍👨‍👦‍👦ชวนสำรวจแผนที่ "Human Rights Violation" โดยครูศุภชัย ชะวาจิตร

ปักหมุดเล่าเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนบนแผนที่ ตระหนักถึงสิทธิที่เรามี และโลกใหม่ที่ดีกว่านี้ได้

สอนเรื่อง สิทธิมนุษยชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบไม่ได้แค่ท่องจำ แต่ทำให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนด้วยการค้นคว้าของตัวเอง ครูศุภชัยชวนนักเรียนสำรวจปัญหาสิทธิมนุษยชนทั่วโลก แล้วร่วมกันสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Padlet แต่ไม่เพียงแค่สรุปเหตุการณ์ แต่ยังชวนให้นักเรียนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิชนตามมุมมองของตนเอง ตามความรู้ความเข้าใจ การให้คุณค่า ความสำคัญ และการตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามสถานภาพ สิทธิหน้าที่ที่ตนได้รับ เพื่อนักเรียนไม่เป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิ และไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-My7du9pzJ7m07g_cGTa


🏡เรียนรู้ชุมชนของเราในฐานะเด็กที่เป็นพลเมือง โดยครูนกยูง-ปานตา ปัสสา

มากกว่าแค่จำชื่อสถานที่สำคัญ ลองสัมผัสการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนละแวกบ้าน

ครูนกยูงต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในหน่วยชุมชนของเรา ที่มากกว่าแค่จำชื่อสถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ แต่นักเรียนได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจริงๆ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดัดแปลงมาจากค่ายฤดูร้อนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องหลายวัน เริ่มด้วยการใช้โมเดลจำลองให้นักเรียนวางแผนการเดินศึกษาชุมชนรอบข้างโรงเรียนก่อน จากนั้นออกไปหาตัวอักษรที่มีในชื่อตัวเองตามป้าย ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน แถมยังชวนนักเรียนปีนกำแพงโรงเรียน ด้วยแนวคิดว่าการเป็นส่วนหนึ่งของเมืองคือการทำอะไรก็ได้ที่เราชอบ โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เมื่อไปสำรวจชุมชนกันทั่วแล้ว ก็มาชวนกันจินตนาการถึงเมืองที่ดีกว่าเดิม


ตามไปอ่านไอเดียอย่างละเอียดต่อได้ที่นี่เลย https://inskru.com/idea/-MwBVOxAl20UDO2YfgYf

IdeaCollection2022พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนinsKru

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

0
ได้แรงบันดาลใจ
0
ลงไอเดียอีกน้า~
avatar-frame
แบ่งปันโดย
insinsKru
insKru Official Account เราจะคอยผลักดันและเชิญชวนคุณครูมาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ