inskru
gift-close

The Secrets of Egypt...ความลับในขุมทรัพย์ฟาโรห์

5
0
ภาพประกอบไอเดีย The Secrets of Egypt...ความลับในขุมทรัพย์ฟาโรห์

กิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณ สนุกสนานและท้าทายไปกับการทำภารกิจ และเข้าใจถึงสาระสำคัญของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้กับการสอนออนไลน์ได้อีกด้วย

สำหรับคนที่กำลังหาไอเดียในการสอน เรื่อง "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์" ให้สนุก ท้าทาย ได้สาระ และเข้ากับสถานการณ์การสอนออนไลน์ วันนี้ ครูก๊อสมี (ณัฐภัทร คล้ายสุวรรณ์) เจ้าของเพจ Social Gozsip - ก๊อสกระซิบ ทิปสังคม จะขออาสามาแชร์ไอเดียการสอนเองครับ

ถ้าพูดถึงอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ หรือ อารยธรรมอียิปต์ แน่นอนว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงก็คือ ความลึกลับ ปริศนา และการตามล่าหาสมบัติ ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะถูกนึกถึงเสมอเมื่อพูดถึงอียิปต์ เราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นไอเดียในการคิดกิจกรรมซะเลย กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า "The Secrets of Egypt...ความลับในขุมทรัพย์ฟาโรห์"


กิจกรรมนี้สอนอะไรนักเรียน?

ทุกครั้งก่อนที่ครูจะออกแบบกิจกรรม เป็นที่แน่นอนว่าเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าหลังจากจบกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ผมคาดหวังว่าถ้าจบกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะเข้าใจถึงสาระสำคัญใน 3 ข้อต่อไปนี้

1. อารยธรรมอียิปต์โบราณ หรืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์เป็นอารยธรรมที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นจำนวนมาก

2. การที่บุคคลใดมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ และหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

3. คุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม คือ การรักษาและส่งทอดองค์ความรู้จากอดีต เพื่อให้มนุษย์ในปัจจุบันนำมาปรับใช้ และส่งทอดสิ่งที่ดีกว่าเดิมไปยังอนาคต


การล่าสมบัติในครั้งนี้ นักเรียนจะได้ทำอะไรบ้าง?

เริ่มต้นครูสมมติให้นักเรียนเป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับนักล่าสมบัติมีหน้าที่ช่วยไขปริศนาต่าง ๆ เพื่อพานักล่าสมบัติไปพิชิตสมบัติอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนไว้ในหุบผากษัตริย์ (Valley of the King) โดยในการเล่นครั้งนี้อาจเล่นเป็นรายบุคคล เล่นเป็นกลุ่ม หรือเล่นร่วมกันทั้งห้องก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความเหมาะสมในชั้นเรียนนั้น ๆ ที่ครูผู้สอนต้องประเมิน

ภารกิจที่ 1 : บทพิสูจน์กับเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์

นักเรียนเริ่มต้นการเดินทางด้วยการล่องเรือเข้ามาทางแม่น้ำไนล์ แต่การเดินทางไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด นักเรียนต้องเจอบททดสอบความสามารถทางปัญญาจากเทพโอซิริส เทพแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์และโลกหลังความตาย โดยจะมีมรดกทางวัฒนธรรมของอารยธรรมโบราณรวมทั้งสิ้น 15 ข้อ เป็นของอารยธรรมอียิปต์ 7 ข้อ อารยธรรมอื่นอีก 8 ข้อ ซึ่งนักเรียนต้องเลือก 5 ข้อที่มั่นใจว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอียิปต์ หากถูกครบทั้ง 5 ข้อ จึงจะผ่านสู่ภารกิจถัดไป

ภารกิจที่ 2 : ปริศนาจากมหาสฟิงซ์

เมื่อนักเรียนผ่านบททดสอบแรกมาได้ และล่องเรือเข้ามาจนถึงหุบผ่ากษัตริย์ แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหน้าทางเข้านั้นมีมหาสฟิงซ์คอยเฝ้าอยู่ นักเรียนต้องไขปริศนาให้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะเอาตัวรอดจากมหาสฟิงซ์ไปได้ โดยจะมีปริศนาภาพมาให้ จำนวน 3 ชุดภาพ ประกอบด้วย 2 พยางค์ 3 พยางค์ และ 4 พยางค์ ซึ่งจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมอียิปต์ นักเรียนจะต้องไขปริศนาภาพทั้ง 3 ชุดภาพให้ถูกต้องจึงจะสามารถผ่านสู่ภารกิจถัดไปได้

ภารกิจที่ 3 : ประตูบานใด...ให้มหาเทพชี้ทาง

เมื่อผ่านสฟิงซ์เข้ามาได้ นักเรียนสำรวจตามทางมาเรื่อย ๆ จนถึงทางที่ต้องตัดสินใจเลือก มีประตูบานใหญ่ 4 บาน มีเพียงบานเดียวเท่านั้นที่นักเรียนจะได้ไปต่อ โดยจะมีปริศนามาให้ 1 ประโยค จากนั้นนักเรียนจะต้องไขปริศนาข้อนั้นให้ถูกต้อง เพื่อให้คำตอบจากปริศนานั้นนำทางนักเรียนไปยังประตูบานที่ถูกต้อง หากเลือกถูกต้องจะสามารถผ่านสู่ภารกิจถัดไปได้

ภารกิจที่ 4 : สลับสักนิด...เพื่อพิชิตหีบสมบัติ

แม้จะสามรถพิชิตมาได้ 3 ภารกิจและเข้ามาเจอกับหีบสมบัติ แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้น นักเรียนจะต้องไขปริศนาเพื่อหาทางเปิดหีบสมบัตินี้ให้ได้ โดยจะมีคำมาให้ 7 คำ ซึ่งนักเรียนจะต้องนำทั้ง 7 คำมาเรียงให้ได้ประโยคที่ถูกต้อง โดยประโยคที่ถูกต้อง คือ “Egypt is the gift of the Nile” หากถูกต้องก็จะสามารถเปิดหีบสมบัติอันล้ำค่านี้ได้

ภารกิจที่ 5 : มหาสมบัติกับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่

นักเรียนที่สามารถผ่านทั้ง 4 ภารกิจมาจะได้รับจดหมายฉบับหนึ่งนักเรียนต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับมหาสมบัตินี้ และการตัดสินใจในครั้งนี้จะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม

แน่นอนว่าบทเรียนจากภารกิจที่ 5 จะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนและแฝงแง่คิดให้กับนักเรียนในฐานะพลเมืองรุ่นหลังว่าเขามีหน้าที่ต่อมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไร กิจกรรมนี้จึงไม่เพียงตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเท่านั้น ยังสอดแทรกทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็งในยุคศตวรรษที่ 21 อีกด้วย


นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมในครั้งนี้?

บทสนทนาที่ได้จากการอภิปรายสรุปบทเรียนร่วมกัน สามารถสรุปเป็นข้อความได้คร่าว ๆ ดังนี้

“...การผจญภัยครั้งนี้นอกจากจะแฝงไปด้วยความท้าทายและความสนุกสนานแล้ว ยังทำให้ได้รู้ว่าหากเราหมั่นศึกษาหาความรู้ และมีความรู้รอบตัวมาก ๆ ก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น...”

“...คุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นมีมูลค่าเท่าใด สิ่งนั้นควรได้รับเชิดชูไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่ามรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมนั้นแฝงไปด้วยองค์ความรู้ใด และเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังมากเพียงใด...”

ซึ่งบทสนทนาที่ได้หลังจากกิจกรรม ก็สะท้อนว่ากิจกรรม "The Secrets of Egypt...ความลับในขุมทรัพย์ฟาโรห์" บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ครูก๊อสมี่ได้ตั้งใจไว้


ครูท่านใดที่สนใจอยากลองนำกิจกรรมนี้ไปเล่นกับนักเรียนของท่าน ผมได้แนบไฟล์กิจกรรมทั้งรูปแบบ power point และ PDF ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปลองใช้ได้เลย ผมยินดีมาก ๆ ผมเคยใช้กับนักเรียนหลายห้อง และใช้ในรูปแบบออนไลน์ด้วย ก็พบว่าช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน สนุกสนาน ท้าทาย และที่สำคัญได้ความรู้

สุดท้ายขอขอบคุณ insKru ที่เปิดพื้นที่ให้แชร์ไอเดีย หวังว่าไอเดียนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลาย ๆ ท่าน หากว่าครูท่านใดลองนำเทคนิคนี้ไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไร หรือมีความคิดดี ๆ อยากจะเสริมเพิ่มเติม สามารถแนะนำได้ผ่านช่องทางนี้ หรือ ทางเพจ Social Gozsip - ก๊อสกระซิบ ทิปสังคม

ไฟล์ที่แบ่งปัน

  สังคมศึกษาเกมและกิจกรรมทบทวนบทเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายPowerpointทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการตระหนักรู้ในตนเองประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สากลประวัติศาสตร์สนุกประวัติศาสตร์ตะวันตกอารยธรรมอารยธรรมโบราณอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์การสอนออนไลน์สอนออนไลน์สอนออนไลน์ยังไงให้ปังสอนออนไลน์สนุกจังเลยDOEพลเมืองที่เข้มแข็ง

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  5
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  KruGoz - ณัฐภัทร
  เจ้าของเพจ Social Gozsip - ก๊อสกระซิบ ทิปสังคม

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ