inskru
gift-close

ตรวจสมุดสำคัญไฉน ?

101
28
ภาพประกอบไอเดีย ตรวจสมุดสำคัญไฉน ?

การตรวจสมุด จะไม่ได้มีแค่ลายเซ็น หรือตรวจความถูกต้องอย่างเดียวอีกต่อไป

เราเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการตรวจสมุดของนักเรียนมาก เราสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นพื้นที่หรือตัวเลือกช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างเรากับนักเรียน


รูปแบบการสื่อสาร

  1. ขอบคุณ
  2. แนะนำหรือติชม
  3. ให้กำลังใจ
  4. พฤติกรรมที่เราอยากให้นักเรียนแสดงออก หรือ ลดละเลิก


ซึ่งสามารถเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามบริบทหรือสถานการณ์ที่เจอในแต่ละคาบ


ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เวลาทุ่มเทตรวจสมุดคือ พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเขารู้สึกว่าครูสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ตรวจสมุดตรวจการบ้านชื่นชมขอบคุณกำลังใจพื้นที่ปลอดภัยไอเดียเทคนิคการสอน

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

101
ได้แรงบันดาลใจ
28
ลงไอเดียอีกน้า~
แบ่งปันโดย
Kru Bah TFT
Kru Bah TFT #นาซีบะห์ผู้รักเด็กที่สุดในโลก

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ