inskru
gift-close

รวมเกมนันทนาการสุดสร้างสรรค์ เล่นได้ไม่มีเบื่อ

127
45
ภาพประกอบไอเดีย รวมเกมนันทนาการสุดสร้างสรรค์ เล่นได้ไม่มีเบื่อ

เกมนันทนาการจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสนุกสนาน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่ครูสอน พร้อมที่จะเรียนรู้ และเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีเยี่ยม

เกมที่1 บก-น้ำ-อากาศ

วิธีเล่น

1)ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม แล้วร้องว่า บก น้ำ อากาศ

2)ถ้าคนนำชี้ใครแล้ว บอกว่า “บก” ให้พูดชื่อสัตว์บกขึ้นมา 1 ชนิด “น้ำ” ให้พูดชื่อสัตว์น้ำมา 1 ชนิด “อากาศ” ให้พูดชื่อสัตว์ปีกมา 1 ชนิด ใครช้าหรือผิดให้คัดออกจากเกม


เกมที่2 ปูลงรู

วิธีเล่น

ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ยกมือข้างซ้ายกำหลวมๆ มือขวาชี้นิ้วขวาเหนือมือซ้ายของคนข้างๆ (เรียกท่านี้ว่าท่าเตรียม)

1. (ปูอยู่เหนือรู) ให้อยู่ในท่าเตรียม

2. (ปูวนรอบปากรู) ให้เอานิ้วชี้แตะแล้ววนรอบปากรู

3. (ปูเข้ารู) ให้เอานิ้วชี้เข้าไปในกำมือของคนข้างๆ

4. (รูหนีบปู) ให้รีบชักนิ้วออก ขณะเดียวกันมือซ้ายก็พยายามจับนิ้วคนข้างๆ ให้ได้ ใครถูกจับให้ทำโทษ


เกมที่3 จ๊ะเอ๋

วิธีเล่น

1)แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย เข้าแถวหันหลังเข้าหากัน (ร้องเพลง) “สวัสดีจ๊ะ หันมาซิจ๊ะ ยิ้มหน่อยสิจ๊ะ จ๊ะ ๆ จ๊ะเอ๋”

2)ขณะร้องให้ผู้เล่นหันหน้าเข้าหากัน(ตรงข้ามกัน) เมื่อร้อง “จ๊ะๆ จ๊ะ เอ๋”

3)ให้ผู้เล่นเลือกหันหน้าเข้าหากันใหม่ หากผู้เล่นหันหน้าตรงกันอีกฝ่ายก็ชนะ หากไม่ตรงกันฝ่ายที่เหลือก็จะชนะ


เกมที่4 จ่ายตลาด

วิธีเล่น

1) ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม คนแรกพูดว่า “ฉันจะไปตลาด ซื้อผักตั้งโอ๋”

2) คนต่อไปพูดทวนประโยคเดิม แต่ต้องเพิ่มเติม สิ่งที่จะซื้อเข้าไปด้วย โดยใครพูดซ้ำกับสิ่งที่เพื่อนพูดไปแล้วจะถูกคัดออก ใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะ


เกมที่5 ใบ้คำ จากท่า

วิธีเล่น

1)แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวตอนลึก กลุ่มละเท่าๆ กัน

2)ให้ทุกคนในกลุ่มหันหน้าไปทางหางแถว ส่วนหัวแถวจะถูกกำหนด ให้ทำท่าทางตามคำที่บอก

3)ผู้เล่นหัวแถวสะกิดให้ผู้เล่นคนต่อไปหันหน้ามาเพื่อสอนท่าให้ผู้เล่นคนที่ 2 รู้

4)ผู้เล่นคนที่ 2 ก็จะสะกิดเรียนผู้เล่นคนต่อไปให้หันมาทำท่าตามต้องการ ทำเช่นนี้ไปจนถึงหางแถว

5)ผู้เล่นคนสุดท้ายวิ่งออกมาหน้าแถว พร้อมทั้งพูดชื่อคำที่ได้รับจากท่าใบ้นั้น


เกมที่6 ปรบมือแนะนำชื่อ

วิธีเล่น

1)จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม หรือครึ่งวงกลม

2)เวลาเล่นผู้นำเกมจะให้สัญญาณเริ่ม ผู้เล่นทุกคนจะต้องปรบมือเป็นจังหวะ 2 ครั้ง ขณะเดียวกันในจังหวะที่ 3 ให้ ผู้คนแรกชี้ตัวเอง แล้วบอกชื่อตนเอง

3)แล้วทุกคนปรบมือเป็นจังหวะ 2 ครั้ง จังหวะที่ 3 ผู้เล่นคนต่อไป ก็บอกชื่อตนเองต่อ ทำเช่นนี้จะแนะนำตัวหมดทุกคน แล้วก็ปรบมือต้อนรับกัน และกัน


เกมที่7 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

วิธีเล่น

1)ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม แล้วพูดว่า “ปลาใหญ่ปลาเล็ก” พร้อมกับปรบมือ

2)คนนำพูดว่า “ตรงกัน” ก็ให้ทำตามคนนำ เช่น คนนำพูดว่าปลาใหญ่ทำมือใหญ่ คนเล่นพูดปลาใหญ่ทำมือใหญ่

3)คนนำพูดว่า “ตรงกันข้าม” ก็ให้ทำตรงข้ามคนนำ เช่น คนนำพูดว่าปลาใหญ่ทำมือเล็ก คนเล่นต้องพูดว่าปลาเล็กแต่ต้องทำมือใหญ่


เกมที่8 กระรอกกลับรัง

วิธีเล่น

1)ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ร้องเพลงอะไรก็ได้ พร้อมกับเดินเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ

2)โดยกำหนดให้ผู้ชายเป็นกระรอก ผู้หญิงเป็นรัง

3)เมื่อผู้นำสั่ง เช่น “กระรอกสาม รังสอง” ก็ให้รวมตัวกันให้ได้ตามคำสั่ง ถ้าใครไม่มีกระรอก หรือรังตามที่กำหนด จะถูกทำโทษ


เกมที่9 ซอกคอพิศวาส

วิธีเล่น

1)ให้แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวตอน แถวละเท่าๆ กัน

2)เมื่อผู้นำสั่งเริ่ม ให้หัวแถวใช้ซอกคอหนีบสิ่งของที่กำหนด ส่งไปให้ผู้เล่น คนต่อไป ซึ่งจะรับด้วยซอกคอเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนส่งสิ่งของถึงหางแถวหมด เป็นผู้ชนะ


เกมที่10 ชิงขวดตอบคำถาม

วิธีเล่น

1)แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีม

2)นำขวดน้ำ1ขวดวางไว้บนโต๊ะ ให้นักเรียนยืนคนล่ะฝั่งกันของโต๊ะ

3)ครูเปิดสื่อการสอนที่จะให้เด็กตอบคำถาม เช่น(วิชาภาษาอังกฤษ)เปิดรูปสัตว์ แมลง พืชผัก ผลไม้ แล้วให้เด็กทายว่ามันคือคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ (วิชาคณิตศาสตร์) เปิดตัวเลขการบวก ลบ คูณ หารแล้วให้นักเรียนหาคำตอบ เช่น 23+97=เท่าไหร่ 5x9=เท่าไหร่ 

4)ครูพูดว่า “เริ่ม” ให้เด็กพยายามแย่งขวดจากอีกฝ่ายโดยใช้แค่มือเดียว

คนที่แย่งได้จะได้เป็นคนตอบ หากตอบผิดคู่แข่งจะได้เป็นฝ่ายตอบ หากทั้ง2คนตอบไม่ได้จะไม่มีใครได้คะแนนแล้วแข่งอีกครั้งจนกว่าจะมีผู้ชนะ

5)คนที่ชนะจะได้อยู่ต่อเพื่อตอบคำถามข้อต่อไป ส่วนฝ่ายที่แพ้จะต้องส่งคนใหม่มาแข่งต่อ


เกมที่11 Speech Writing

วิธีเล่น

1)แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีม

2)ครูจะกำหนดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ1คำให้ทั้งสองทีม เช่นคำว่า Big

3)ผู้เล่นที่ได้เล่นเป็นคนแรก จะต้องเขียนคำศัพท์ ที่ขึ้นต้นด้วยคำสุดท้ายของคำที่ครูกำหนดให้ โดยไม่จำกัดหมวดหมู่ของคำ เช่น Girl (เนื่องจากสมมติคำที่ครูกำหนดให้คือ Big)

4)ผู้เล่นอีกฝ่ายก็จะเขียนคำศัพท์ ที่ขึ้นต้นด้วยคำสุดท้ายของคำที่ผู้เล่นคนก่อนหน้าเขียน เช่น Lion (เนื่องจากสมมติคำที่ผู้เล่นคนก่อนหน้าเขียน คือ Girl)

5)ผู้เล่นทั้ง2ทีมสลับกันเขียน โดยกำหนดเวลาในการเขียน5-10วินาที หากเขียนช้าก็จะเป็นฝ่ายแพ้

6)เมื่อรู้ผลแพ้ชนะ ก็จะส่งคนใหม่จากทั้ง2ทีมมาแข่งกันใหม่จนครบ ทีมไหนมีแต้มสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ


เกมที่12 กระซิบส่งสาร

วิธีเล่น            

1)แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 แถว แถวละ 5 คน        

2)คนแรกของแต่ละแถวมารับกระดาษที่เขียนข้อความที่กำหนดให้จากครูไปท่องจำ  โดยกำหนดเวลาให้ท่องจำ 1 นาที แล้วส่งกระดาษข้อความคืนครู        

3)คนแรกของแต่ละแถวกระซิบบอกข้อความคนที่ 2 คนที่ 2 กระซิบบอกต่อคนที่ 3 คนที่ 3 กระซิบบอกต่อคนที่ 4 และคนที่ 4 กระซิบบอกคนสุดท้าย        

4)ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวเขียนข้อความลงในกระดาษนำส่งครู

5)ให้คนแรกของแต่ละแถวอ่านกระดาษที่เขียนข้อความที่ครูกำหนดให้ และข้อความที่เขียนโดยคนสุดท้ายของแต่ละแถวให้เพื่อน ๆ ฟัง 

6)ให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนตัดสินว่าแถวใดที่ข้อความของคนแรกและคนสุดท้ายเขียนข้อความได้ตรงกันหรือใกล้เคียงที่สุดซึ่งจะเป็นผู้ชนะ           

-ข้อความที่กำหนดให้คนแรกของแต่ละแถวอ่าน เพื่อกระซิบส่งสาร แถวที่1 บ้านนายขวัญอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงใกล้ๆกับร้านขายลาบ

1 บ้านนายขวัญอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงใกล้ๆกับร้านขายลาบ

2 ตำรวจจับตายโจรหลายศพที่แอบแฝงอยู่แขวงเมืองกาญจน์ 

3 เสียงฟ้าร้องเกิดจากรามสูรขว้างขวานไปรังควานเมขลา

4 เรือลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางสายฝนทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญแขวน

5 ไฟกำลังไหม้ลาม เขาจึงคว้าขันตักน้ำสาดไฟที่ไหม้ข้างฝา

6. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่

7. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ

8. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด

9. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย

10. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด

11. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย

12. ปลุ๊กลุกไปปลุกดุ๊กดิ๊กให้พาหนูนูกน้องของปุ๊กไปปลดทุกข์

13. ทิมทอดถอนใจที่ทุยถอดทองไปให้ทินถอนที่ทุ่งนา

14. ต๋อยเห็นต่อรุมต่อยตุ้ยเลยวิ่งไปตามตุ๋ยมารุมต่อยต่อ

15. สองสืบสวนเรื่องสรวงที่ซื้อสีไปสาดเสื้อสิงห์จนหมดสวย

16. เฟื่องฝากฟักกับแฟงให้ฟางไปให้ฝายแฟนของฝ้ายที่ฟาร์ม

17. ต้อมไปบ้านอ้นเจอต้นต้มแกงส้มเลยเตะก้นจนหน้าย่น

18. ใยแล่นเรือใบในป่าใหญ่เห็นไสผ่าไผ่ก่อไฟกับใจ

19. ต้อยตักเตือนติ๋มที่ตบตีตุ๋มกับแตนจนหัวทิ่มลงตุ่ม

20. โน้ตนัดแนะโหน่งนำน้อยหน่าไปฝากหน่องกับน้องที่ท้องนา--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


พัฒนาทักษะสร้างความสัมพันธ์สะท้อนการเรียนรู้ทบทวนบทเรียนเทคนิคการสอนสื่อการสอนการสอนรายวิชาจูนความพร้อมก่อนเข้าบทเรียนควบคุมห้องเรียนประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายแนะแนวภาษาไทยสังคมศึกษาพลศึกษาสุขศึกษาศิลปะคอมพิวเตอร์ดนตรีพัฒนาลักษณะนิสัยเกมและกิจกรรม

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

127
ได้แรงบันดาลใจ
45
ลงไอเดียอีกน้า~
แบ่งปันโดย
Nonglak Teamtas
คุณครูสายฮา หน้าตาดี

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ