inskru
gift-close

เกมการ์ดวิเคราะห์เนื้อหา ขุนช้างถวายฎีกา

1
0
ภาพประกอบไอเดีย เกมการ์ดวิเคราะห์เนื้อหา ขุนช้างถวายฎีกา

ลักษณะของเกมการ์ด

เกมการ์ดประกอบด้วยการ์ดคำถาม 20 ใบ แต่ละใบจะมีเนื้อเรื่องบทประพันธ์เรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา เรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบ (แต่ไม่ครบทุกบท เลือกมาเฉพาะส่วนที่มีผลต่อเนื้อหาโดยรวม) และข้อมูลอื่นๆ ดังนี้

 • ข้อคำถามวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งเรื่องการทำความเข้าใจเนื้อหา การตีความน้ำเสียง การวิเคราะห์เหตุ-ผล พร้อมกับเฉลยคำตอบ โดยวางกรอบเฉลยไว้ด้านล่าง
 • การวิเคราะห์เนื้อหา 4 ประเด็น คือ 1.ข้อคิดเห็นของตัวละคร 2.น้ำเสียง อารมณ์ 3.การเล่าเรื่องในอดีต และ 4.เกร็ดสังคมวัฒนธรรม ​(ความเชื่อ ค่านิยม บรรยากาศบ้านเมือง ฯลฯ) --> นักเรียนได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ในคาบก่อนแล้ว
 • ภาพตัวละครที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์ (เป็นผู้แสดงบทบาท / ความคิด / คำพูด)

นอกจากนี้ยังมีการ์ดใบเล็ก สำหรับใช้เล่นเกม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 1. การ์ดตัวละคร มี 5 ตัวละคร คือ วันทอง ขุนช้าง ขุนแผน พลายงาม และพระพันวษา
 2. การ์ดคำตอบ มี 4 คำตอบ คือ ก. ข. ค. ง.
 3. การ์ดประเด็นวิเคราะห์ มี 4 ประเด็น แทนด้วยตัวเลข 1,2,3,4
 4. การ์ดคำสั่ง มี 5 คำสั่ง

การ์ดเหล่านี้จะมีจำนวนไม่เท่ากันตามสัดส่วนเนื้อหาในการ์ดเนื้อหา และการคำนวณโอกาสที่ใช้การ์ด เพื่อให้ผู้เล่นจะเกิดความท้าทายขณะเล่น


วิธีการเล่น

เกมนี้จะเล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน มีกติกาหลักตามภาพ โดยเป็นเกมที่ผู้เล่นต้องแข่งกันลงการ์ด แต่ห้ามลงการ์ดประเภทเดียวกับผู้เล่นคนก่อนหน้า (กติกาปรับจากเกม UNO) ผู้เล่นที่การ์ดหมดจะได้คะแนน ช่วงท้ายคาบครูผู้สอนมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดประจำกลุ่ม


เกมนี้ยังสามารถปรับประยุกต์วิธีการเล่นได้หลากหลาย เพราะมีการ์ดหลายรูปแบบ สามารถใช้กระตุ้นก่อนเรียน ใช้สอนเนื้อหา หรือใช้เพื่อทบทวนก็ได้


การนำไปใช้ทำกิจกรรม

นักเรียนที่ได้เล่นเกมการ์ดแบ่งเป็นหลายกลุ่ม คือ

 1. นักเรียนได้อ่านเนื้อหาและทดลองตอบคำถามที่อยู่ในการ์ด 1-11 ก่อนเล่นเกมการ์ด นักเรียนกลุ่มนี้จะรู้เนื้อหาส่วนแรก และเห็นข้อมูลในการ์ดก่อนเล่นเกมตามกติกาหลัก นักเรียนกลุ่มนี้จะมีความกระตือรือร้นอยากทราบเนื้อหาถัดไป เมื่อเล่นเกมการ์ดตามกติกาหลักจะเล่นจบเร็ว มีหลักสังเกตข้อมูลและคำตอบก่อนลงการ์ด กลุ่มนี้จะเน้นเล่นตามเกมมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในการ์ด
 2. นักเรียนที่ไม่ได้อ่านเนื้อหาในการ์ดคำถามมาก่อน แล้วรวมกลุ่มเล่นเกมการ์ด โดยปิดส่วนเฉลยไว้ นักเรียนกลุ่มนี้จะมีแนวทางการเล่นตามที่กลุ่มตนเองตกลงกันหลากหลายแนว เช่น ร่วมกันคิดคำตอบ รวมถึงกำหนดการ์ดที่สามารถลงได้ก่อนที่จะลงการ์ดจริง หรือ เสี่ยงลงการ์ดที่คิดว่าเป็นคำตอบสอดคล้องกับเนื้อหาก่อน เมื่อเปิดเฉลยแล้ว การ์ดของผู้เล่นคนใดไม่สอดคล้อง จะต้องเก็บคืนไป นักเรียนกลุ่มนี้จะใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างมาก เพราะต้องตรวจสอบเฉลยก่อนเล่นการ์ด
 3. นักเรียนที่ศึกษาและทำกิจกรรมวิเคราะห์ตอบคำถามจากการ์ดทั้ง 20 ใบก่อนเล่น นักเรียนจะเล่นตามเกมโดยไม่ได้ปิดเฉลย แต่นักเรียนจะมีแนวทางการแจกการ์ดและกติกาเพิ่มเติมเพื่อความท้าทายตามที่กลุ่มตนเองกำหนด นักเรียนกลุ่มนี้จะเล่นเกมจบเร็ว 1 คาบ เล่นประมาณ 3-4 รอบ นักเรียนกลุ่มนี้จะจำเนื้อหาและแนววิเคราะห์จากการ์ดคำถามได้ดี


แนวทางการใช้การ์ดเกมสามารถปรับตามสไตล์การเรียนของผู้เรียนและเวลาในคาบ ปรับ-เสริมไปตามการสังเกตของครูผู้สอน


หลังจากคาบที่เล่นเกมการ์ดแล้ว นักเรียนทุกกลุ่มจะมีการสรุปประเมินผลการเรียนรู้ในคาบถัดไป โดยการทำแบบทดสอบ ตอบคำถามแนวเลือกสรรนำไปใช้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากเนื้อเรื่อง


ผลลัพธ์

 1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ระบบของเกมท้าทาย การใช้โชคเพื่อจั่วการ์ดและลำดับการวางการ์ดทำให้นักเรียนตื่นเต้นมาก เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย ตอบสนองนักเรียนที่ชอบเล่นชอบทำกิจกรรมได้
 2. นักเรียนหลายกลุ่มคิดกติกาเสริมเพื่อความท้าทาย ทำให้เห็นพลังความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เห็นการสื่อสารระหว่างผู้เล่น
 3. ผลลัพธ์ทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและทักษะการอ่านวิเคราะห์วรรณคดี ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้ ว่าใช้ก่อนเรียน หรือใช้เพื่อทบทวนหลังเรียน แต่ควรมีการเสนอเนื้อหาสำคัญก่อนเล่น และสรุปทบทวนหลังเล่น รวมถึงมีการประเมินนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนโดยใช้วิธีการต่างๆ


ไฟล์ที่แบ่งปัน

  ภาษาไทยเกมและกิจกรรมเติมความรู้มัธยมปลายBoardgameทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสาร

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  1
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  avatar-frame
  แบ่งปันโดย
  inschristmas puttamas

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ