inskru
gift-close

ห้องเรียนออนไลน์ Padlet x วิชาภาษาอังกฤษแบบSLC

0
0
ภาพประกอบไอเดีย ห้องเรียนออนไลน์ Padlet x วิชาภาษาอังกฤษแบบSLC

ครูจะทำอย่างไรเมื่อเด็กๆเบื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจสักที?


วันนี้จึงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจ และใช้เกมรูปแบบที่หลากหลายในกระบวนการสอน

โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Padlet x วิชาภาษาอังกฤษแบบ SLC


โดยนำเสนอรูปแบบโดยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้


และมีการเปิดชั้นเรียนOpen Class โดยดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้(SLC)

*รูปภาพได้รับการยินยอมและอนุญาตให้เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว*
ภาษาอังกฤษpadletห้องเรียนออนไลน์

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

0
ได้แรงบันดาลใจ
0
ลงไอเดียอีกน้า~
แบ่งปันโดย
Vivi

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ