inskru
gift-close

กิจกรรมบูรณาการ อาหาร&เคารพความต่าง ห้องเรียนเชื่อมโลกจริง

0
0
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมบูรณาการ อาหาร&เคารพความต่าง ห้องเรียนเชื่อมโลกจริง

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านี่เป็นบทความแรกที่เขียน^^ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูผู้อ่านนะคะ

ไอเดียของกิจกรรมนี้มาจากการอบรมก่อการครู Module2 : ครูคือกระบวนกร ที่ให้เหล่าครูได้ออกแบบไอเดียการสอนบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา (ขอบคุณคุณครูกลุ่ม มันส์เดย์ที่ช่วยกันรังสรรค์ให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียยย์ )

กิจกรรม โฮมคิดเช่น…ไร (อาหารกับการเคารพความต่าง)

จุดประสงค์ของคาบนี้คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ใช้แนวคิด Authentic Learnig การเรียนเชื่อมโลกจริง โดยดึงเรื่องใกล้ตัวนักเรียนมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น อาหาร ศาสนา ของดีในจังหวัดนักเรียน เป็นต้น

ขั้นตอน

Intro (เช็คอิน)

ชวนนักเรียนจับคู่ 2 คน สลับกันตอบคำถามเบาๆ

-อาหารที่นักเรียนชอบกิน เพราะอะไร

-เมนูอาหารนั้นครบ 5 หมู่หรือไม่

จาก 2 คน จับรวมกันเป็น 5 คน

-ถ้าเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้าน เมนูที่จะเลือกให้เพื่อนกินคือเมนูอะไร🤔

Stimulate (ขันแหย่ให้นักเรียนอยากรู้)

ชวนนักเรียนถามว่าเคยมีเพื่อนมาที่บ้านหรือไม่? การเตรียมอาหารให้เพื่อนๆมีความยุ่งยากหรือไม่? วันนี้เพื่อนที่นักเรียนอยู่กลุ่มเดียวกันให้จินตนาการว่าคือสมาชิกในบ้านของนักเรียนและจะมีแขกพิเศษมาที่บ้าน โดยพวกเราจะต้องเป็นผู้รังสรรค์เมนูอาหารให้เพื่อนๆได้รับประทาน

Learn

สถานการณ์ นักเรียนจะต้องจัดอาหารสำหรับเพื่อนที่มีความแตกต่างทางศาสนา

ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาสิกข์

โดยที่เมนูอาหารจะต้องครบ 5 หมู่ และมีของดีจังหวัดนครปฐม

หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอไอเดีย

Conclusion

ชวนถามคำถามระหว่างนักเรียนนำเสนอ

-อาหารนี้ครบ 5 หมู่หรือไม่

-มีการคำนึงถึงเพื่อนแต่ละศาสนาอย่างไร

ช่วงสรุปกิจกรรม ชวนถามนักเรียน

-ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง

-การจัดอาหารให้เพื่อนที่มีความแตกต่างกัน มีความสำคัญอย่างไร

Apply

นอกจากเรื่องอาหาร มีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกัน

ผลสะท้อนจากนักเรียน หรือ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

  • นักเรียนได้สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพื่อนแต่ละศาสนามีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องการกินอย่างไร
  • การเคารพความแตกต่าง ให้เกียรติในการอยู่ร่วมกัน
  • การใส่ใจเพื่อนรอบข้าง ไม่ใช่แค่เรื่องหลักการทางศาสนา แต่แค่การแพ้อาหาร สิ่งที่เพื่อนชอบไม่ชอบกิน ก็เป็นสิ่งคำคัญ

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

  • คุณครูอาจมีช่วงให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลหลักปฏิบัติ หรือหลักการกินแต่ละศาสนาก่อน เพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้ในการจัดโต๊ะอาหาร เนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากนักเรียนเข้าใจผิดอาจส่งผลต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น มุสลิม ไม่ใช่แค่ไม่รับประทานหมู แต่สัตว์ที่รับประทาน เช่น วัว ไก่ จะต้องเชือดด้วยการเอ่ยนามของพระเจ้า รวมถึงอุปกรณ์เครื่องครัวจะต้องมีความสะอาด ไม่ปะปนกับภาชนะอื่นๆที่ใช้ทำอาหารที่ห้ามรับประทาน
  • จุดประสงค์ในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับว่าครูอยากให้ประเด็น หรือวิชาไหนเด่นเป็นหลัก

เช่น สุขศึกษา : อาจดึงเรื่องโภชนาการให้เด่นเป็นหลัก และชวนถามคำถามระหว่างถอดบทเรียน หรือนำเสนอ

แนะแนว เน้นประเด็นการเคารพความแตกต่างของผู้อื่น โยงไปถึงความใส่ใจคนรอบข้างโดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหาร

สังคมศึกษา เน้นประเด็นของข้อมูลของแต่ละศาสนา

การออกแบบ อาจเพิ่มเงื่อนไขในการจัดวางจาน องค์ประกอบ การจัดโต๊ะหรือที่นั่งหากมีข้อสงสัยหรืออยากร่วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักมาได้เลยนะคะ ด้วยความยินดีค่ะ^^

สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาแนะแนว

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

0
ได้แรงบันดาลใจ
0
ลงไอเดียอีกน้า~
avatar-frame
แบ่งปันโดย
insครูชุก แนะแนว แนะใจ
แนะแนว แนะใจ

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ