inskru
gift-close

ดวงดารานานาศาสตร์ ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

0
0
ภาพประกอบไอเดีย ดวงดารานานาศาสตร์ ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ผู้สอนได้พัฒนานวัตกรรม BWK TEAM MODEL เพื่อใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน โดยบูรณาการความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จัดแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ด นำมาสร้างคำถามตามแนวข้อสอบ PISA บรรจุใส่ดวงดาว เพื่อให้นักเรียนได้ตอบคำถามชิงรางวัล

ไฟล์ที่แบ่งปัน

  ส่งเสริมการอ่านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดภาษาไทยเกมส่งเสริมการอ่านสนุก

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  0
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  ครูจ๋า
  หัวใจของการสอนคือนักเรียน

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ